Hidrolik akışkanların mekanik hareketlerini inceleyen bilim alanıdır. Eski Yunancada su anlamına gelen “‘hydro”’ ile boru anlamına gelen “‘aulis”’ kelimelerinin birleştirilmesinden türetilmiştir. Hidrolik sistemler, başta iş makinaları olmak üzere, preslerde, madencilikte, denizcilik sanayinde, havacılık sanayinde, otomatik üretim sistemlerinde, robot sanayinde vb. birçok alanda başarıyla uygulanmaktadır. Bu kadar geniş bir uygulama alanı olan hidroliğin gelecekteki önemi çok daha büyük olacaktır.